Aktuelle aktiviteter

Skovrejsningsmøder

Skovrejsningsmøder d. 9. og 14.september

Mere skov på Stevns – det vil vi i Klima- og Energigruppen gerne arbejde for! Derfor afholder vi to møder, der skal gøre os alle klogere på hvilke muligheder der er for at rejse skov på Stevns.

Affaldsindsamling 2021

Med en pause sidste år, er vi igen i 2021 med Ren Naturs landsdækkende affaldsindsamling

April 2019

Forskningens Døgn

Vi deltager igen i år i Forskningens Døgn

Marts 2019

Læs hvordan det gik med affaldsindsamlingen under Nyheder.

Affaldsuge

Klima- og Energigruppen er med i årets landsdækkende affaldsindsamling, for at støtte de gode tiltag fra Danmarks Naturfredningsforening og Ren Natur.

Stevns Kommune deltager i den landsdækkende affaldsuge, som i år løber fra d. 25-29. marts. I denne uge er der ekstra fokus på affald i naturen og der vil foregå forskellige arrangementer.  Stevns Kommune vil gerne invitere foreningerne med.

Vi bruger en eftermiddag sammen, for at hjælpe hinanden med at holde naturen ren. Vi kan samle affald i den nævnte uge, men må også gerne samle i weekenden d. 30-31. marts.

Læs evt. mere her:

https://rennatur.org/for-foreninger/

Februar 2019

Klima- og Energigruppen – Stevns inviterer i samarbejde med VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe til en aktuel workshop om EU’s klimapolitik, med særligt fokus på Stevnsborgernes transportvaner. 

Som deltager i workshoppen klæder du Europaparlamentarikerne på til arbejdet med EU’s klimapolitik op til EU-valget i 2019. Du får mulighed for at dele både dine hverdagserfaringer med transport, og ideer til en forbedret og grønnere transportsektor. Dine ideer vil blive overleveret til kandidaterne inden valget.
Langt de fleste initiativer, som kan støtte danskerne i omstillingen af deres transportvaner, afhænger faktisk af EU. Derfor er valget til Europa-Parlamentet i maj 2019 helt afgørende for din, min og Danmarks klimaindsats.

Workshoppen foregår i Frivillighedscentret i Hårlev, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev, lokale 16/17.

Deltagelse + forplejning er gratis 

Tilmeld dig via facebook her

Eller send en mail til Birgit Smedegård Olesen på mail birgit@smedegaardolesen.dk , hvor du skriver dit navn, alder og adresse.
Af hensyn til afholdelse af workshoppen har vi sat et max-deltagerantal på 25 og anbefaler derfor hurtig tilmelding. 

Program:
18.00 Velkommen
• Inddeling ved borde og udfyldelse af kort spørgeskema – Vi vil samtidig byde på en sandwich og noget at drikke, som kan nydes under de følgende præsentationer
18.15 Præsentation af EU’s klimamålsætninger og indsatsområder
18.30 Præsentation af Danmarks transportudfordring i et klimaperspektiv
18.45 Dine erfaringer
• Dialog-aktivitet ved bordene om barrierer og muligheder ved omstillingen til klimavenlige transportformer- Faciliteres af De Grønne Piloter
19.25 Præsentation af EU’s rolle: Hvordan kan EU understøtte omstillingen til klimavenlig transport?
19.35 Dine inputs
• Dialog-aktivitet ved bordene om fordele og ulemper ved konkrete EU-tiltag – Faciliteres af De Grønne Piloter
20.05 Dine anbefalinger
• På baggrund af aftenens indspark og refleksioner nedskrives dine individuelle anbefalinger (anonymt). Anbefalingerne sammenfattes i en rapport af VedvarendeEnergi og overleveres til kandidaterne til Europa-Parlamentet inden valget i 2019.
20.15 Præsentation af Leif Sinius fra Klima- og Energigruppen – Stevns
• “Visioner for fremtidens transport i Stevns Kommune”
20.30 Tak for i dag

De indledende præsentationer foretages af et fagligt frivilligteam fra VedvarendeEnergi, bestående af Oskar Halten, mail: oskarhalten@hotmail.com og Franciska Kirsebom Sønder, mail: fkirsebom@gmail.com

Aktiviteter og projekter

Vi afholder oplysende arrangementer alene eller i samarbejde med Stevns Kommune eller andre organisationer.

Det har for eksempel været:

  • Møde om alternativer til olie- eller gasfyr med oplæg af repræsentant fra Energitjenesten
  • Oplæg  af Klimarådet om det internationale arbejde for klima under EU-kommisær Conni Hedegaard 
  • Studietur til ARGO, vores store affaldsbehandlingsanlæg i Roskilde
  • Foredrag af forsker Martin Enghoff under ”Forskningens døgn” om universets samspil med klimaet på Jorden
  • Studietur til biogasanlæg, oplæg om energilandsbyer og vindmøller

Miljøorganisationen Vedvarende Energi

Klima- og energigruppen Stevns er medlem af den landsdækkende forening Vedvarende Energi, https://ve.dk/

De udgiver det digitale magasin ”Råstof”, og vores medlemmer  er hermed en del af et nationalt og internationalt netværk, der har stor viden om installation af vedvarende energi og bæredygtige byggematerialer – og som brænder for en grøn og bedre verden.