Spændende foredrag i Frivillighedscentret i Hårlev, den 10.maj kl. 19 – Fremtidens energi er ikke kun vind og solceller, men også fusionsenergi!

Fremtidens energi er ikke kun vind og solceller, men også fusionsenergi Kan vi skabe en sol på Jorden? Hvad er fusionsenergi? Kom og hør en forsker fra DTU med et bud på fremtidens energi, som er vedvarende på en anden måde end solceller og vind. Atomkraft uden de negative sider, der er ved de nuværende atomkraftværker. Forskere over hele verden samarbejder om at skabe en energikilde, der kan være central på vejen mod en sikker, Read more…

Informationsmøde på Hofor om Aflandshage vindmøllerne

Onsdag den 2 marts deltog Klima og energi gruppen i et to timers møde med Kim og Stig – repræsentanter for mølle projektet i Hofor. Her nogle overskrifter fra mødet: Projektet har været under vejs siden 2009. Specielt Københavns Lufthavn har haft afgørende indflydelse på placeringen. Projektet vil fuldt etableret generere 1200 mega watttimer – svarende til 300.000 husstandes elforbrug pr. år. Møllernes højde bliver over 200 meter og de tætteste placerede møller er 8.5 Read more…

Dagsorden for Generalforsamlingen

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Klima- og Energigruppen Stevns mandag den 28. februar 2022 kl. 19.00 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Klima- og Energigruppen Stevns i Frivillighedscentret i Hårlev, kantinen, Hovedgaden 46. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. De sendes via mail eller pr. post til formanden Birgit Smedegård Olesen, formand@klimastevns.dk  eller til Granvej 5, 4652 Hårlev. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Read more…

Møder om muligheder for skovrejsning

Nu skal der plantes skov – møder om muligheder for skovrejsning på Stevns Stevns kommunalbestyrelse har besluttet at arbejde for, at der skal plantes mere skov på Stevns. Det vil Klima- og Energigruppen gerne hjælpe til med. Vi afholder 2 møder for at vække interessen hos stevnsboerne. Den 9. september finder det første møde sted, som henvender sig primært til folk, der selv tænker på at plante skov. Det holdes i samarbejde med Stevns Kommune, Read more…

Skovrejsningsmøder d. 9. og 14.september

Mere skov på Stevns – det vil vi i Klima- og Energigruppen gerne arbejde for! Hvor skal der så rejses skov? Det vil vi forsøge at spore os ind på. I første omgang, d. 9. september, afholder vi et møde, i samarbejde med kommunen og Skovdyrkerne – https://www.skovdyrkerne.dk. Mødet har til hensigt at gøre os alle klogere på, hvor det er muligt at rejse skov på Stevns, og hvilke støttemuligheder der er. For staten støtter skovrejsning, Read more…

Affaldsindsamling

Ren Natur afholder igen i år affaldsindsamlinger over hele landet. Ren Natur er et samarbejde mellem foreninger, kommuner og sponsorer, og er et koncept udviklet af Hold Danmark Rent. Vi er glade for at Stevns kommune deltager – for os betyder det, at vi kan samle både affald og penge ind til foreningen – en ret god kombination. Vi har allerede fået tildelt en rute i Hårlev, og regner med at samle ind i slutningen af Read more…

Formandens beretning til generalforsamlingen på tirsdag den 23. februar

Formandens beretning for Klima- og Energigruppen Stevns 2020   Foreningens 6. ordinære generalforsamling Indledning Det er i år vores 6. ordinære generalforsamling. Sidste år talte jeg i min beretning om, at vi havde fortsat med at holde vores møder, som ifølge vedtægterne er bestyrelsesmøder som uformelle møder for alle medlemmer – og sådan set også gerne for nogle ikke-medlemmer, hvis nogen skulle få lyst til at deltage. Sådan startede vi også år 2020 med at Read more…