Nyheder

Informationsmøde på Hofor om Aflandshage vindmøllerne

Onsdag den 2 marts deltog Klima og energi gruppen i et to timers møde med Kim og Stig – repræsentanter for mølle projektet i Hofor. Her nogle overskrifter fra mødet: Projektet har været under vejs siden 2009. Specielt Københavns Lufthavn har haft afgørende indflydelse på placeringen. Projektet vil fuldt etableret

Læs mere »

Dagsorden for Generalforsamlingen

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Klima- og Energigruppen Stevns mandag den 28. februar 2022 kl. 19.00 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Klima- og Energigruppen Stevns i Frivillighedscentret i Hårlev, kantinen, Hovedgaden 46. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før

Læs mere »

Møder om muligheder for skovrejsning

Nu skal der plantes skov – møder om muligheder for skovrejsning på Stevns Stevns kommunalbestyrelse har besluttet at arbejde for, at der skal plantes mere skov på Stevns. Det vil Klima- og Energigruppen gerne hjælpe til med. Vi afholder 2 møder for at vække interessen hos stevnsboerne. Den 9. september

Læs mere »

Skovrejsningsmøder d. 9. og 14.september

Mere skov på Stevns – det vil vi i Klima- og Energigruppen gerne arbejde for! Hvor skal der så rejses skov? Det vil vi forsøge at spore os ind på. I første omgang, d. 9. september, afholder vi et møde, i samarbejde med kommunen og Skovdyrkerne – https://www.skovdyrkerne.dk. Mødet har til

Læs mere »

Affaldsindsamling d. 26. september kl. 12.00

Så lykkedes det os at finde en dato for årets affaldsindsamling. Som I kan se af overskriften, kommer det til at foregå søndag d. 26. september kl. 12.00. Vi holder fælles afslutning med lidt at drikke og spise omkring kl. 16 Vel mødt 🙂

Læs mere »

Affaldsindsamling

Ren Natur afholder igen i år affaldsindsamlinger over hele landet. Ren Natur er et samarbejde mellem foreninger, kommuner og sponsorer, og er et koncept udviklet af Hold Danmark Rent. Vi er glade for at Stevns kommune deltager – for os betyder det, at vi kan samle både affald og penge ind

Læs mere »

Formandens beretning til generalforsamlingen på tirsdag den 23. februar

Formandens beretning for Klima- og Energigruppen Stevns 2020   Foreningens 6. ordinære generalforsamling Indledning Det er i år vores 6. ordinære generalforsamling. Sidste år talte jeg i min beretning om, at vi havde fortsat med at holde vores møder, som ifølge vedtægterne er bestyrelsesmøder som uformelle møder for alle medlemmer

Læs mere »

Generalforsamling online den 23. februar kl. 19

Som du kan se nedenfor, er der generalforsamling i Klima- og Energigruppen på tirsdag den 23. februar kl. 19. Det foregår på grund af Corona over internettet ved hjælp af Zoom. Hvis du har lyst til at være med, kan du maile til formand@klimastevns.dk – du vil så få tilsendt

Læs mere »

Blå Erna tør, hvor røde Mette tøver

Velkommen til det nye år, 2021. Det har længe været stille på hjemmesiden, men selv om coronaen  ikke er overvundet, synes vi det er på tide at sætte nogle synspunkter og noget viden på hjemmesiden. Så start her med en lille artikel om klimaplaner i Norge og Dannark:   Conni

Læs mere »

Referat af mødet den 16. november

november 2020   Referat af møde i Klima- og energigruppen – Stevns mandag den 16. november kl. 19 i frivillighedscentret lokale 17   Meddelelser Mødt: Tom, Kari, Erling, Leif, Bjørn, Johanne, Jens, Bjørn, Birgit Afbud: Bjarne Kærbo, Flemming Om Grøn Gruppe: Leif fortalte om Grøn Gruppes arbejde med at reparere

Læs mere »