Hvem er vi?

Klima- og Energigruppen Stevns er en forening med deltagelse af borgere og politikere med interesse for bæredygtighed i klima og energi. Medlemmerne repræsenterer en meget bred vifte af holdninger

Foreningen har fungeret uformelt i flere år og blev stiftet som forening i 2015.

Formålet er at arbejde for at mindske belastningen af klima og miljø og fremme energieffektivitet og vedvarende energi i Stevns Kommune.

Det gør vi ved at undersøge, beskrive, debattere, sammenligne, videndele, opsøge og påvirke.

Aktiviteter og projekter

Vi afholder oplysende arrangementer alene eller i samarbejde med Stevns Kommune.

Det har for eksempel været:

  • Møde om alternativer til olie- eller gasfyret med oplæg af repræsentant fra Energitjenesten
  • Oplæg for bestyrelsen om det internationale arbejde for klima under EU-kommisær Conni Hedegaard
  • Studietur til biogasanlæg, oplæg om energilandsbyer og vindmøller
  • Vi planlægger studietur til energianlæg og møde om klimatopmødet i Paris og Klimarådets arbejde

Miljøorganisationen Vedvarende Energi

Klima- og energigruppen Stevns er medlem af den landsdækkende forening Vedvarende Energi – ve.dk. De udgiver et tidsskrift, og du bliver hermed en del af et nationalt og internationalt netværk, der har stor viden om installation af vedvarende energi og bæredygtige byggematerialer – og som brænder for en grøn og bedre verden.