Alle er velkomne til mødet i Klima- og Energigruppen mandag den 16. november kl. 19

  1. november 2020

Dagsorden til møde i Klima- og energigruppen – Stevns mandag den 16. november kl. 19 i frivillighedscentret lokale 17

 

  1. Meddelelser

Vi vil gerne høre noget om arbejdet i grøn gruppe.

 

  1. Opfølgning af workshoppen om New Green Deal

Punkter som der er spørgsmål til eller punkter som skal diskuteres.

 

  1. Mødet med Bent Hummelmose om skovrejsning

 

Kari havde arrangeret møde med Bent Hummelmose om skovrejsning, som blev afholdt den 5. november med deltagelse af nogle fra klima- og energigruppen.

Kari fortæller om mødet, og vi drøfter, hvordan vi kan følge op på det.

 

Evt. noget om andre samarbejder.

 

  1. Bygninger – skal vi bygge nyt og skrotte det gamle, eller skal vi renovere den gamle bygningsmasse

Vi tager hul på debatten – gerne en paneldebat mellem en tilhænger af nyt og en tilhænger af renovering af gammelt.

Jeg tænker, at Erling gerne vil forsvare førstnævnte, og hvem vil forsvare synspunktet om at det gamle skal renoveres?

Måske kender I en eller flere vi kunne invitere til at deltage i debatten?

 

 

  1. Kommuneplanen – fortsat

Jævnfør referatet fra sidste møde:

”Konklusion: Vi tager emnet op på vores næste møde og prøver at finde nogle punkter, som vi gerne ser ændret i kommuneplanen.

Det er vigtigt, at vi forholder os aktivt til udvalgte dele af den, som har vores særlige interesse og møder op til møderne.”

 

Diskussion af ovenstående.

 

  1. Eventuelt

 

 

Mange hilsener

Birgit