Både EU-parlamentsvalget den 26. maj og Folketingsvalget den 5. juni er klima-valg!

For mange danskere er klimaet det vigtigste emne i valgkampen.

Det gælder både for EU-parlamentsvalget og Folketingsvalget.

Derfor er det vigtigt, at man sikrer sig, at man ved, at den kandidat, man giver sin stemme, prioriterer arbejdet for klimaet højt.

I nedenstående artikel fra Vedvarende Energis nyhedsmagasin kan du læse forslag til hvilke vigtige klimaspørgsmål, der er gode at få svar på fra de politikere, der stiller op til valgene.

Det er fx:

  1. Vil du arbejde for, at vi får klimainformation for forbrugerne, så det bliver let for den enkelte forbruger at se, hvor meget ens forbrug belaster klimaet? Det kan f.eks. være med en mærkningsordning eller en let tilgængelig app.
  2. Virksomheder kan blive påvirket af bæredygtighed og også påvirke en bæredygtig udvikling. Bør vores europæiske lovgivning ikke kræve, at de fortæller hvordan?
  3. Vil du arbejde for, at den danske energispareindsats øges, så det samfundsøkonomiske potentiale nås frem til 2030 (ca. 20% besparelse)?
  4. Vil du støtte, at borgerne informeres bedre og mere lokalt om muligheder for at spare energi og skifte til miljøvenlig varme som varmepumper og fjernvarme?

I artiklen kan du læse om mange flere spørgsmål, som er vigtige at få svar på, før man stemmer.

God læselyst!

Folketingsvalg 2019: Stil de gode klimaspørgsmål til politikerne