Bestyrelsesmøde i Klima- og Energigruppen Stevns

 

 

Næste bestyrelsemøde bliver tirsdag d. 25 juni. Hvor det bliver afholdt er endnu besluttet.

 

 

 

pastedGraphic.pngDagsorden for åbent bestyrelsesmøde i Klima- og   

                         energigruppen Stevns tirsdag den 25. juni kl. 19 

 1. Meddelelser
 1. Status på hjemmesidens vedvarende energi-huse
 • Hvilke huse mangler af dem vi har på listen
 • Hvilke nye huse og andre installationer kan vi tilføje?
 1. Planlægning af efterårets møder

         vi har idéer til: 

 • Studieture til Permatopia og Nicolinelund
 • ”Hvordan måler jeg mit CO2-aftryk?”
 • Muligheder for at private kan få økonomisk hjælp til VE-installationer
 • Hvordan optimerer jeg mit hus så energiforbruget bliver det mindst mulige?
 • Hvordan kan Stevns Kommune blive mere klimarigtig? Evt. udarbejdelse af en strategisk klima- og energiplan
 • Finde kommunalpolitikernes klimaoplæg fra kommunalvalget frem
 • Mødedatoer i efteråret
 • Osv.
 1. Eventuelt

Mange hilsener

Birgit