Bestyrelsesmøde i Klima- og Energigruppen Stevns

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 7. september

Dagsorden for åbent bestyrelsesmøde i Klima- og energigruppen- Stevns mandag den 7. september kl. 19 i frivillighedscentret lokale 17

  1. Meddelelser

Vores rolle i verdensmål-initiativdagen er skrumpet til et meget lille minimum. Så der er ingen basis for et formøde for forberedelsesgruppen. Første udmelding var efter nedlæggelsen af standen, at vi kunne lave en folder. Det var så ikke meningen, men det vi nu kan er at udforme en tekst på ½ side om vores arbejde med verdensmålene og noget om, hvad vi ville have lavet på vores stand. Jeg videresender jer den mailudveksling, jeg har haft med Lise om teksten.

Jeg mener, v i skal lave noget, så jeg sender jer et udkast, som I  meget gerne må for bedre og kommentere, men jeg skal aflevere det senest den 4. september, så jeg skal have det fra jer senest sidst på dagen den 3. 9.– i overmorgen.

  1. Endelig gennemgang af indholdet mm. på vores EU-workshop om EU’s klimapolitik og cirkulær økonomi
  1. Hans Henrik holder oplæg til en diskussion af landbrugets CO2-udledning på Stevns

     

  1. Eventuelt

 

Mange hilsener

 Birgit