Bestyrelsesmøde i Klima- og Energigruppen Stevns

Næste møde i Klima- og Energigruppen bliver mandag den 20. maj i Frivillighedscentret i Hårlev

 

Dagsorden:

A.  Meddelelser

Som I kan se, er næste møde flyttet til den 20. maj. Flere har meddelt, at de ikke kunne deltage den 21., så jeg håber, at mange kan komme på mandag.

Nogle af os deltog i borgermødet den 23. april, hvor Mogens Lykketoft fortalte oplagt om de 17 verdensmål og Line Lay præsenterede det kommende §17, stk 4 udvalg. Det vil være godt, hvis nogle fra Klima- og Energigruppen ansøger – jeg regner med at gøre det. 

Mødet med Gregor Giebel fra Forskningens døgn løb heldigvis rigtig godt af stabelen. Der var et fint fremmøde især i betragtning af, at der var mange andre arrangementer netop den aften. Han var nørdet på den gode måde, begejstret med en masse viden specielt om vindenergi. Og han var optimistisk på VEs vegne. 

B.  Jeg har spurgt rundt angående punkter til vores møde på mandag.

Konklusionen er, at vi skal koncentrere os mest om lokale forhold.

Så jeg foreslår følgende dagsorden:

  1. Meddelelser
  2. Klimapolitik – lokalt

Flemming deltager i mødet og har indvilget i at åbne debatten om, hvad vi gerne vil på klimaområdet i Stevns fremover, og hvilke initiativer der er i gang.

Efter Flemmings oplæg vil vi drøfte det og se på, hvilke forslag vi andre har.

Måske kan debatten resultere i en henvendelse til kommunalbestyrelsen om klimapolitikken – måske formuleret som en opfølgning af det valgmøde, vi holdt før kommunalvalget.

  1. Vedvarende energi i kommunen

Hvad er der nu, og hvad kunne vi ønske os?

  1. Drøftelse af det afholdte borgermøde om § 17 stk. 4-udvalget og vores interesse i at følge med i dets arbejde
  2. Eventuelt

C.  Fastlæggelse af kommende møder

Vi har fastlagt møde den 19. juni – det sidste før vi holder sommerferie

                      Sejer har mailet til mig om, at han har kontakt til den person som har organiseret arbejdet med 

                      vindmøllen, og varmesystemet på Permatopia. Han er sikker på at vi kan få ham til at lave en 

                     rundvisning, og fortælle om det. Skulle vi prøve at få et sådant besøg planlagt til den 19. juni.

D.  Tidligere drøftelse af kommende aktiviteter og emner

  1. Et emne hvor vi drøfter og hører om værktøjer til at enhver kan måle sin CO2- udledning /sit klimaaftryk, jvnf. vores hjemmeside om flyafstande og CO2-forbrug.
  2. Et opfølgningsmøde på vores valgmøde op til kommunalvalget, hvor vi konfronterer politikerne med, hvordan det går med de politiske planer, forslag og visioner, de fremlagde på valgmødet.
  3. Forslag om at tage Stevns kommunes : Strategisk energi- og varmeplan 2016 – 2020 op til vurdering af, hvor langt man er kommet, og hvordan vi når målene.
  1. Eventuelt

Mange hilsener

Birgit