Blå Erna tør, hvor røde Mette tøver

Velkommen til det nye år, 2021. Det har længe været stille på hjemmesiden, men selv om coronaen  ikke er overvundet, synes vi det er på tide at sætte nogle synspunkter og noget viden på hjemmesiden.

Så start her med en lille artikel om klimaplaner i Norge og Dannark:

 

Conni Hedegaard, tidligere klimakommissær i EU og formand for bl.a. tænketanken Concito har den 26. januar skrevet en artikel i Altinget med en sammenligning af Ernas og Mettes klimapolitik i henholdsvis Norge og Danmark. Erna er Erna Solberg og Mette er Mette Frederiksen, statsministre i Norge og Danmark. Hun undrer sig over, at Norges statsminister, som er konservativ og leder af en borgerlig regering kan føre en klimapolitik, som ligner det, vi er mange, der ville ønske os, at Danmarks statsminister, som leder en socialdemokratisk regering, ville føre. Men som hun tøver umanerligt længe med.

For et par måneder siden spillede den norske regering ud med en klimaplan, som vil øge CO2-afgiften fra de nuværende 590 kr. pr. ton til 2000 norske kroner, svarende til 1400 – 1500 danske kroner i 2030. Det er ret præcist det niveau, som Klimarådet har anbefalet i Danmark. Og det er en tredobling af den nuværende CO2-afgift.

Den norske plan indeholder også andre ting: landbruget skal reducere sine udledninger med 5 millioner tons, og på transportområdet foreslås det, at det offentlige fremover udelukkende skal indkøbe nul-udslipsbiler. Det skal gælde for busser fra 2025, og endnu hurtigere for nye færgeudbud, hvor det skal gælde fra 2023.

Connie Hedegaard indrømmer, at det ikke er let at skrue en CO2-afgift sammen. Men det gør det jo endnu vigtigere at komme i gang med at finde ud af omlægningen af det nuværende skattesystem: Hvordan skal indfasningen ske, hvordan undgår vi, at en høj CO2-afgift i Danmark presser produktion ud af landet. Og hvad betyder det for de andre afgifter.

Udvalget bør nedsættes så hurtigt som muligt, for jo før der kan blive meldt et konkret pejlemærke for 2030 ud, des hurtigere kan erhvervslivet begynde at indregne det i deres beregningen for fremtiden.

Klima- og energigruppen bakker helt op om Connie Hedegaards synspunkter og ser gerne, at der kommer mere fart over regeringens klimainitiativer.