Dagsorden for Generalforsamlingen

Indkaldelse til generalforsamling i
Foreningen Klima- og Energigruppen Stevns
mandag den 28. februar 2022 kl. 19.00

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Klima- og Energigruppen Stevns

i Frivillighedscentret i Hårlev, kantinen, Hovedgaden 46.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. De sendes via mail eller pr. post til formanden Birgit Smedegård Olesen, formand@klimastevns.dk  eller til Granvej 5, 4652 Hårlev.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Formanden aflægger beretning
  4. Regnskab for sidste sæson
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag til beslutning a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af interne revisorer og suppleant
  9. Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen kræver, at man har betalt kontingent for 2022. Dette kan indbetales

med 100 kr. direkte til foreningens konto i AL-Bank på reg. 5368 konto 0246652, eller med MobilePay

på  41 58 33 35.

Senest den 24. februar, så det kan være registreret på generalforsamlingen.

Hvis det skulle glippe, tager vi imod 100 kr. ved indgangen til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Birgit Smedegård Olesen

Formand