Der er møde i Klima- og Energigruppen på mandag den 7. december

1.december 2020

Dagsorden til møde i Klima- og energigruppen – Stevns mandag den 7. december kl. 19 i frivillighedscentret lokale 17

 

  1. Meddelelser

Angående indsendelse som opfølgning af workshoppen om New Green Deal af materiale til Vanessa Buth: Vanessa har meddelt, at det nu er for sent at indsende noget.

Jeg har bestilt 8 eksemplarer af bogen ”EU’s Green Deal” til vores gruppe.

 

  1. Kommuneplanen

Jeg vil forsøge at lede os igennem de relevante afsnit, som vi kan drøfte mulighederne i. Se nedenfor og det vedhæftede materiale.

Jævnfør referatet fra sidste møde:

”Konklusion: Vi tager emnet op på vores næste møde og prøver at finde nogle punkter, som vi gerne ser ændret i kommuneplanen.

Det er vigtigt, at vi forholder os aktivt til udvalgte dele af den, som har vores særlige interesse og møder op til møderne.”

 

Her er et link til indledningen til punktet om Kommuneplanen: https://stevns.dk/dagsorden/plan-miljoe-og-teknik-03-09-2020

 

Jeg har samlet og kopieret de afsnit, som jeg umiddelbart mener, der er relevante for klimagruppens arbejde, se vedhæftede materiale.

Kari kommer på et senere tidspunkt med et oplæg til muligheder for skovrejsning.

Jeg foreslår, at vi ser på de andre områder:

  • Grønt Danmarkskort
  • Lavbundsarealer
  • Tekniske anlæg (herunder solenergi og vindmøller) :    Afsnit der samskrives

Afsnittene om Tekniske anlæg, vindmøller, tele- og antennemaster samskrives under Tekniske anlæg http://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/plan/21#/2859

 

Jeg har også kopieret noget fra indledningsafsnittet, som I kan læse, hvis I har lyst. Det indeholder en sammenfatning af processen med kommuneplanen m.v.

  1. DK 2020

Jeg kan se, at det nu er besluttet, at Stevns kommune deltager i det store fælleskommunale klimaplanprojekt, DK 2020

Mere om dette på mødet.

 

 

  1. Eventuelt

 

 

Mange hilsener

Birgit