Er fremtidens energi også atomkraft?

Eller skal vi ikke have det i Danmark?

Foredrag og diskussion den 22. november kl. 19 – 21 i Frivillighedscentret, Hovedgaden 46 i Hårlev.

Alle er meget velkomne.

Om atomkraft i den grønne omstilling

Forsker Bent Lauritzen, sektionsleder ved DTU fysik
holder foredrag om atomkraft i den grønne omstilling

Klima- og Energigruppen Stevns har inviteret lic.scient Bent Lauritzen, sektionsleder ved DTU Fysik, til at holde foredrag om emnet. Bent Lauritzen er en af landets førende eksperter i kernekraft og strålingsfysik.

Atomkraft udleder ikke CO2, har lav miljøbelastning og i modsætning til sol og vind kan atomkraft levere strøm døgnet rundt, når der er brug for det. Atomkraft kan dermed være helt afgørende for at udfase de fossile brændsler og for at opfylde vores klimamål. Alligevel er atomkraft en omdiskuteret teknologi, hvor der stilles spørgsmål ved sikkerheden, det radioaktive affald og samspillet med en elforsyning, som i stigende grad baseres på vedvarende energi. I foredraget går vi bagom teknologien og ser på argumenterne for og imod a-kraft. Hvad er fakta, og hvad er myter. Hvad er omkostningerne ved atomkraft, og hvad er løsningen på det radioaktive affald? Og hvad vil fremtiden byde i form af ny teknologi, innovative reaktorer og nye anvendelser af atomkraft.

Arrangør: Klima- og Energigruppen – Stevns