Historisk Klimakurs

 

 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/klima-formand-om-historisk-klimakurs-det-her-kommer-til-aendre-vores-samfund

 

 

Kære læsere af vores hjemmeside.

 

Siden sidst er der sket en stor ændring i vores fremtid som danskere. Den nye socialdemokratiske regering, som er støttet af Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti har vedtaget et forståelsespapir, som beskriver væsentlige politikker, som den ønsker at føre ud i livet. Én af de vigtigste er at sætte klimaet i fokus for at Danmark kan gå i front med bestræbelser på at redde kloden.

I forståelsespapiret står der blandt andet, at Danmark skal hæve ambitionerne for klima, miljø og natur markant og påtage sig det internationale lederskab for den grønne omstilling. Folketinget kan blive det grønneste parlament i verden, der ikke kun gør noget, men som gør det, der skal til for at leve op til Paris-aftalen.

Det indeholder blandt andet et mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990.

Klimarådet skal bistå den nye regering i at afgøre, hvilke reduktionsmål og virkemidler, der sikrer, at Danmark lever op til Paris-aftalens temperaturmål.

 

I den anledning har Klimarådets formand, Peter Møllgaard, udtalt de første overvejeler over, hvordan Danmark kan tage fat på at løse den opgave. Ovenfor er der et link til en artikel, hvor Mathias Sommer i ”Penge” den 26.6.2019 har gengivet formandens overvejelser.

 

God sommerferielæsning.

 

Birgit Smedegård Olesen, formand for Klima- og Energigruppen