Hvordan løser vi energiudfordringer i Danmark

Vingerne snurrer rundt på vindmøllerne og producerer strøm. En anden dag er der helt stille. Danmark er i fuld gang med den grønne omstilling, der går ud på at nedbringe udledning af drivhusgasser ved at bruge vedvarende energikilder i stedet for fossile brændstoffer i energiforsyningen.

Vind og sol står højt op på listen over vedvarende kilder. Det er naturen der bestemmer, om vinden blæser eller solen skinner. Men det er os mennesker, der vil bestemme, hvornår og hvilke energier vi vil bruge.

Hvad så, hvis vinden ikke blæser eller solen ikke skinner eller, hvis det blæser mere end, vi har brug for? Det kræver, at vi kan producere strøm fra andre kilder, og at vi kan lagre strøm til senere brug.

Brændsels- celler og elektrolyse er to teknologier, som netop kan det. Foredraget vil fortælle om, hvad teknologierne handler om, og hvor vi står henne i dag.