Kan EU gøre flytrafikken grønnere?

Ovenpå en rigtig god klima-workshop om transport, afholdt i samarbejde med Vedvarende Energi – hvor vi drøftede, hvad vi gerne vil have, at EU gør for klimapolitikken – får I her en artikel, som henleder opmærksomheden på, hvor stor klimaeffekt flytransporten har.

Artiklen er fra Information, som selv opfordrer til at den bliver delt – så hermed:

Nu er flyrejsens klimaeffekt til at få øje på 

Svenske forskere introducerer tirsdag et nyt interaktivt CO2-beregningsværktøj for luftfart verden rundt

pastedGraphic.png

Via hjemmesiden flightemissionmap.org kan man dobbeltklikke på den by, man vil rejse fra, og føre musen til den by, man vil flyve til, og simultant få angivet, hvad en returrejse koster i klimapåvirkning.

Sofie Holm Larsen 

19. februar 2019

– Hvorhen til påske, skat? Hvad med at besøge New York?

»Der er jo det med klimaet, ikke? Koster det ikke en masse CO2 at flyve så langt?«

– Hm, der er så mange tal. Det er ikke til at hitte rede i. En enkelt tur kan vel ikke gøre så meget skade, vel?

Mange kender samtalen, overvejelserne og usikkerheden om klimaregningen ved at flyve, herunder besværet med at finde troværdige CO2-beregnere på nettet.

Det besvær er nu overstået, og kun det med samvittigheden står tilbage.

Forskere ved Chalmers Tekniske Højskole i Göteborg præsenterer tirsdag et nyt interaktivt flyudledningsværktøj, der sætter enhver i stand til på sekunder at aflæse, hvad en påtænkt rejse vil koste i klimaeffekt. Dermed kan man også sammenligne, hvor meget mere det f.eks. belaster klimaet at flyve interkontinentalt frem for at vælge et nærmere rejsemål.

»Når man kører bil, kan man godt vurdere afstande, men mennesker har temmelig vage forestillinger om, hvor langt de egentlig rejser, når de flyver. Med dette nye kort får man et tydeligt billede af, at afstand spiller en afgørende rolle for klimapåvirkningen,« siger Jörgen Larsson, der forsker i luftfartens klimaeffekter ved Chalmers og er en af initiativtagerne til det interaktive kort.

Via hjemmesiden flightemissionmap.org kan man dobbeltklikke på den by, man vil rejse fra, og føre musen til den by, man vil flyve til, og simultant få angivet, hvad en returrejse koster i klimapåvirkning. Hjemmesiden rummer en brugervejledning og dokumentation for, hvordan beregningerne foretages.

– Mange flyselskaber har i dag en CO2-beregner på deres hjemmeside. SAS har f.eks. én, der fortæller, at en returrejse fra København til New York koster 876 kilo CO2. Jeres kort viser for samme rejse en klimabelastning svarende til 2.099 kilo CO2. Altså mere end det dobbelte?

»Det skyldes, at vi i modsætning til SAS og de fleste flyselskaber medregner det, der på engelsk kaldes non-CO2 effects på klimaet ved flyvning,« siger Jörgen Larsson med henvisning til udledningen fra flyene af NOx, partikler og vanddamp, som også har en drivhuseffekt.

»Der er videnskabelig usikkerhed om, præcis hvor stor klimaeffekten af disse andre udledninger er, men effekten er der, og den indregner vi, idet vi omregner til CO2-ækvivalenter.«

Med dokumentation i den bedste tilgængelige forskning sætter Chalmers-forskerne non-CO2-effekten til 90 pct. af den rene CO2-effekt – når man lægger de to bidrag sammen, får man altså næsten den dobbelte klimapåvirkning. I tal er grundlaget 90 gram CO2 udledt pr. personkilometer plus 80 gram CO2-ækvivalenter fra de øvrige udledninger, sammenlagt 170 gram pr. personkilometer.

Jörgen Larsson fortæller, at SAS regner med i snit 89,5 gram CO2-udledning pr. personkilometer ved udenrigsflyvning, dvs. reelt det samme som Chalmers – blot ser SAS bort fra de øvrige kilder til klimaforstyrrelse ved flyvningen.

»Det er typisk, at luftfartsindustrien ikke regner disse bidrag med. Man kan måske ikke sige, at det er direkte forkert at udelade dem, men det er efter vores opfattelse mere retvisende at medtage dem. Tidligere har flybranchen i Sverige ikke villet erkende, at disse effekter findes, men i dag betoner man, at de også er vigtige.«