Mere om workshop for klimakamp og bæredygtighed i EU og på Stevns

Om Klima- og Energigruppens workshop:

EU GREEN DEAL – CIRKULÆRE BYGGEMATERIALER PÅ STEVNS

Har EU’s klimapolitik noget med os på Stevns at gøre?

Torsdag den 22. oktober kl. 18.30 – 21.00

Stevns Frivillighedscenter, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev

EU ARRANGEMENT PÅ STEVNS
Deltag i en debat om EU’s klimaplan “The Green Deal” og cirkulære byggematerialer på Stevns.

Du kan få noget at vide om hvordan virksomheden KALK her på Stevns producerer byggematerialer som  lever op til kravet om “Vugge til vugge” – og du kan få det sat i sammenhæng med EUs og Danmarks klimaplaner.

EU forhandler om den nye Green Deal, og vi kigger derfor på indholdet af den, hvordan den vil påvirke Danmark, og hvordan cirkulær økonomi og cirkulære byggematerialer ser ud, når vi snakker dansk produktion og forbrug.

Ved dette arrangement får du både en generel introduktion til EU’s Green Deal, samt et lokalt eksempel på, hvordan der arbejdes med cirkulær tænkning. Du kan læse om EU’s Green Deal på EU´s hjemmesider: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_da.

Fra INFORSE/Vedvarende Energi vil Vanessa Buth give en generel introduktion til EU’s Green Deal og cirkulær økonomi.

Fra Klima- og energigruppen Stevns vil Birgit Smedegård Olesen komme ind på, hvilken betydning EU’s Green Deal har for Danmark og for Klima- og energigruppen Stevns’ arbejde https://klimastevns.dk/.

Fra Stevns vil Rasmus Jørgensen fra KALK fortælle om cirkulære bygningsmaterialer og forretningsstrategier, og vi vil få indblik i hvordan cirkulær økonomi fungerer helt praktisk. https://kalk.dk/

OPLÆGSHOLDERE:

 

ARRANGØRER
INFORSE-Europe og VedvarendeEnergi arrangerer flere begivenheder om EU i samarbejde med forskellige partnere, herunder en række webinars om EU, transport og cirkulær økonomi. Denne workshop arrangeres i samarbejde med Klima- og Energigruppen – Stevns. https://klimastevns.dk/

Arrangementet afholdes med tilskud fra EuropaNævnet.