Møde i Klima- og Energigruppen Stevns – om opstilling af landvindmøller på Stevns

Onsdag den 16. august kl. 19 – 21 i Frivillighedscentret i Hårlev , lokale 17

Dagsorden:

  1. Meddelelser
  2. Hovedemnet er:

Opstilling af landvindmøller på Stevns

Nu skal der gang i den vedvarende energi på Stevns i form af vindmøller på land. Ud fra kommunens kort over muligheder for opstilling af vindmøller vil vi diskutere, hvor mange der skal være, og hvor de kan placeres.

Flemming Petersen, formand for udvalget for plan, teknik og miljø, lægger ud med et oplæg.

Vi vil også drøfte, hvilke muligheder der kan være for borgernes medejerskab.

 

De kort der omtales som grundlag for opstilling af landvindmøller på Stevns går vi ud fra er power point nr. 14, 15, 16 og 17 i nedenstående power point serie, som kommunen forelagde på det store møde i Rødvig.

https://stevns.dk/Media/638121535944788729/Faktaark_vedvarende%20energi%20februar%202023.pdf

 

  1. Eventuelt