Møder om muligheder for skovrejsning

Nu skal der plantes skov – møder om muligheder for skovrejsning på Stevns

Stevns kommunalbestyrelse har besluttet at arbejde for, at der skal plantes mere skov på Stevns. Det vil Klima- og Energigruppen gerne hjælpe til med. Vi afholder 2 møder for at vække interessen hos stevnsboerne.
Den 9. september finder det første møde sted, som henvender sig primært til folk, der selv tænker på at plante skov. Det holdes i samarbejde med Stevns Kommune, og der vil være oplæg om, hvor man må plante skov, hvilke støttemuligheder der er, og hvad der er det herlige ved skov. En repræsentant for Skovdyrkerne fortæller om, hvilken hjælp man kan få i forbindelse med etableringen og pasningen af den nye skov. Mødet finder sted i Stevns Frivillighedscenter i Hårlev kl. 16 – 18. Tilmelding af hensyn til mad og drikke senest den 4. september til Birgit Smedegård Olesen på mail birgit@smedegaardolesen.dk eller tlf. 27 11 66 25.

Ugen efter, den 14. september, holder vi endnu et møde for dem, der ikke selv har jord, men som gerne vil støtte skov andre steder. Vi har fået lov til at besøge et par i Hestehave Huse, der har fået rejst en skov på deres egen grund for 12-13 år siden. Vi vil dermed give folk en oplevelse af, hvor hurtigt en skov faktisk føles som en skov. Vi har inviteret nogle af de organisationer der, udover staten, støtter skovrejsning. De er landsdækkende organisationer og rejser og bevarer derfor skov i hele Danmark – og andre steder i verden. Mødet afholdes fra 16 – 18 i skoven på Lerskovvej 35, Hårlev
Tilmelding senest d. 09.09 til Birgit Smedegård Olesen på mail birgit@smedegaardolesen.dk eller tlf. 27 11 66 25.