Ordinær generalforsamling

Generalforsamling 2020 i Klima- og Energigruppen afholdes mandag den 17. februar kl. 19.00
Frivillighedscentret i Hårlev, Bygaden 46 i lokale 17.

 

Alle er velkomne til at komme og høre om foreningens arbejde og planer for det kommende år. 

Stemmeret på generalforsamlingen kræver, at man har betalt kontingent for 2020. Dette kan indbetales med 100 kr. direkte til foreningens konto i AL-Bank på reg. 5368 konto 0246652, eller med MobilePay på 41 58 33 35.

Senest den 1. februar, så det kan være registreret på generalforsamlingen.

Hvis det skulle glippe, tager vi imod 100 kr. ved indgangen til generalforsamlingen.

 

Indkaldelse til generalforsamling i 

Foreningen Klima- og Energigruppen Stevns 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Klima- og Energigruppen Stevns

mandag den 17. februar kl. 19.00 i Frivillighedscentret i Hårlev, Hovedgaden 46, lokale 17.

Som indledning til generalforsamlingen holder Thomas Pedersen, Solar Tag. Et oplæg om klimaet og vedvarende energiløsninger, både sol og vind. Om energi, forsyning og produktion i samspil. Se evt. følgende link til hans hjemmeside: https://solartag.nu/

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. De sendes via mail eller pr. post til formanden Birgit Smedegård Olesen, formand@klimastevns.dk  eller til Granvej 5, 4652 Hårlev.

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Formanden aflægger beretning
  4. Regnskab for sidste sæson
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag til beslutning a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af interne revisorer og suppleant
  9. Eventuelt

……………………………………………………

Bestyrelsens kommentarer til  dagsordenspunkterne:

Om punkt 5: Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fortsætter som nu med 100 kr. årligt.

Om punkt 6. Indkomne forslag til beslutning a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne 

Der kan indsendes forslag, som skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Om punkt 7. Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsen består af: Birgit Smedegård Olesen (formand), Leif Sinius (kasserer), Kari Asbjerg Jørgensen og John Valeur

Suppleanter: Flemming Petersen og Tom Jensen

Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer (halvdelen af bestyrelsesmedlemmer) hvert andet år. 

På generalforsamlingen i 2020 er følgende på valg: Birgit Smedegård Olesen og John Valeur. De genopstiller begge.

Der skal vælges to suppleanter.  Flemming Petersen og Tom Jensen er på valg. De genopstiller begge.

Om punkt 8. Valg af revisorer

Revisor: Michael Graakjær og Bjarne Hendrichsen

De genopstiller begge.

Revisorsuppleant: Palle Halskov

Der skal vælges 2 interne revisorer og en suppleant.

————————————————

Stemmeret på generalforsamlingen kræver, at man har betalt kontingent for 2020. Dette kan indbetales med 100 kr. direkte til foreningens konto i AL-Bank på reg. 5368 konto 0246652, eller med MobilePay på 41 58 33 35.

Senest den 1. februar, så det kan være registreret på generalforsamlingen.

Hvis det skulle glippe, tager vi imod 100 kr. ved indgangen til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Birgit Smedegård Olesen

Formand