Referat af mødet den 16. november

  1. november 2020

 

Referat af møde i Klima- og energigruppen – Stevns mandag den 16. november kl. 19 i frivillighedscentret lokale 17

 

  1. Meddelelser

Mødt: Tom, Kari, Erling, Leif, Bjørn, Johanne, Jens, Bjørn, Birgit

Afbud: Bjarne Kærbo, Flemming

Om Grøn Gruppe: Leif fortalte om Grøn Gruppes arbejde med at reparere elektronik, som er gået i stykker, og som folk kommer med. Det fungerer udmærket, men gruppen ser frem til, at de får et fast værksted på den nye genbrugsplads, som giver mulighed for at sælge noget af det reparerede.

 

  1. Opfølgning af workshoppen om New Green Deal

Vi havde ikke indsendt noget til Vanessa efter mødet. Birgit spørger hende, om der er en procedure for at indsende noget. Det besluttes på opfordring fra Birgit at købe nogle eksemplarer af DEOs lille bog om EU’s Green Deal.

 

  1. Mødet med Bent Hummelmose om skovrejsning

Kari holdt et oplæg om mødet med Bent Hummelmose. Skovrejsning kan primært ske på kommunens jorder, som Kari havde undersøgt. Der er ikke så meget, men nogle mindre områder rundt omkring. Private kan også plante skov. Kommunen ønsker skovrejsning på nogle områder, som de har markeret med grønt, mens uønskede områder er markeret med rødt.

Stevns rummer kun 10 % skov, mens staten ønsker 25 % skov.

Gruppen besluttede at arbejde videre med det bl.a. ved at se nærmere på forslaget til kommuneplanen på området. Det kan måske blive en opgave for gruppen at arbejde for bestemte områder med skov. Der skal altid indhentes tilladelse fra kommunen, men på de grønne områder skulle det være uproblematisk at få den.

Kari ser på kort og udsender et materiale, hvor det fremgår, hvor der kan rejses skov.

Vi foreslår Bent Hummelmose en tur til Hellested, hvor der er forskellige områder at kigge på.

Kari pegede på, at der er mulighed for at plante en korridor i Arnøje mellem skovene.

Tom sagde, at der var muligheder for at plante på den jord, hvor Holtug vandværk lå, og som var ved at blive nedlagt.

 

Beslutninger:

  • Vi udarbejder et kortmateriale, så vi kan få et overblik
  • Vi foreslår Bent Hummelmose at arrangere en tur til Hellested og se på skovplantningsmuligheder
  • Vi sigter på at arrangere et offentligt møde med eksperter m.v. om skovplantning på Stevns.

 

  1. Bygninger – skal vi bygge nyt og skrotte det gamle, eller skal vi renovere den gamle bygningsmasse

Erling mente godt, han kunne tale for både fordelene ved at renovere gammelt som at tale for bygning af nyt, da vi ikke havde fundet en fortaler for at renovere gammelt byggeri.

Han sagde, at det var hensigtsmæssigt at bevare, hvis det gamle hus er kvalitetsbyggeri og hensigtsmæssigt i størrelse og disponering.

Dernæst holdt han et oplæg om bygning af nyt i stedet for at renovere det gamle. Fokus var at bygge klimavenligt.

Han viste tegninger og skitserede forskellige slags huse, som kunne bygges klimavenligt og billigt.

Tom tilbød, at han kunne sætte et hus på en grund, han har i Lille Heddinge.

Der vedhæftes et skriftligt oplæg fra Erling med hovedpunkterne.

 

  1. Kommuneplanen – fortsat

Vi tog punktet om kommuneplanen af dagsordenen, da Flemming havde meldt afbud p.g.a. sygdom og sagt, at det ikke havde hastværk.

Vi arbejder videre med det på næste møde.

 

  1. Eventuelt

 

 

 

Referent: Birgit