Vi starter stille og roligt op

Klima- og Energigruppen tog hul på sæsonen med et møde den 18. august i Frivillighedscentret i Hårlev.

De to hovedpunkter på mødet var:

  1. Solenergi
  2. Skal der plantes mere skov på Stevns?

På sidste møde havde vi besøg af Thomas Pedersen, som er ejer af Solar Tag. Han havde i fredags åbningsreception, hvor borgmesteren klippede den røde snor, og han viste produktet frem. I Klima- og Energigruppen går vi stærkt ind for solceller og ser det som et stort fremskridt, at der kan laves tagsten, som har solceller integreret. På mødet den 18. august diskuterede vi videre, om solceller kun hører hjemme på tage, eller om der også er perspektiver i at lave solcellemarker. Det er vi ikke enige om.

Vi diskuterede også, om vi skal arbejde for, at der plantes mere skov på Stevns. Det er vi enige i, er en god ting. Godt nok er Stevns fuld af god, fed landbrugsjord, men der er meget lidt natur, så vi vil arbejde videre på, at der kommer mere natur, mere diversitet i dyre- og planteliv.

Næste møde er den 7. september kl. 19 i Frivillighedscentret i Hårlev. En uge før mødet kommer dagsordenen på hjemmesiden. Og alle er velkomne til at komme og deltage i mødet.

For at få nærmere oplysninger kan du ringe til formanden Birgit Smedegård Olesen på 27116625 eller på mail: birgit@smedegaardolesen.dk