Dagsordener

Dagsorden KLIM-bestyrelsesmøde 13-03-2019

13.03.2019

pastedGraphic.png

 

Dagsorden for åbent bestyrelsesmøde i Klima- og energigruppen Stevns tirsdag den 13. marts kl. 19. i Frivillighedscentret i  Hårlev

Næste møde i Klima- og Energigruppen bliver onsdag den 13. marts. Det er blevet flyttet til den 13., fordi vi den dato kan få et oplæg fra Sejer og muligvis også en anden ekspert på Enhedslistens nye klimaforslag.

Klimaforslaget er hovedpunktet på aftenens møde.

  1. Meddelelser

Der har været flere gode aktiviteter siden sidste møde: generalforsamling med godt fremmøde og spændende oplæg fra Line Lay, og en meget vellykket workshop.

Jeg har efter rundspørge i bestyrelsen flyttet datoen for næste møde til den 13. marts, så vi kan få en kvalificeret oplægsholder til at præsentere Enhedslistens klimaforslag.

Det bliver Sejer Folke, der måske ledsages af én af dem, som har været med til at forfatte oplægget.

Og så har vi for alvor fået gang i vores hjemmeside – efter et meget langt forspil. Gå ind og kig på den, og lad os på næste møde tale om, hvordan vi bedst bruger den. Prøv linket her: www.klimastevns.dk

Lige nu er der et spændende opslag om, hvor meget CO2, du udleder, når du flyver.

  1. Enhedslistens klimaforslag ved Sejer Folke

Hovedpunktet på mødet er en diskussion af Enhedslistens klimaforslag, som Sejer Folke, kontaktperson for Enhedslisten, præsenterer.

Vi kan hver især inddrage andre klimaforslag i debatten.

Her er et link til forslaget: https://enhedslisten.dk/klimaplan

  1. Fastlæggelse af kommende møder

Vi har fastlagt den 24. april og den 21. maj og den 19. juni

  1. Drøftelse af kommende aktiviteter og emner
  1. Et emne hvor vi drøfter og hører om værktøjer til at enhver kan måle sin CO2- udledning /sit klimaaftryk, jvnf. vores hjemmeside om flyafstande og CO2-forbrug.
  2. Et opfølgningsmøde på vores valgmøde op til kommunalvalget, hvor vi konfronterer politikerne med, hvordan det går med de politiske planer, forslag og visioner, de fremlagde på valgmødet.
  3. Forslag om at tage Stevns kommunes : Strategisk energi- og varmeplan 2016 – 2020 op til vurdering af, hvor langt man er kommet, og hvordan vi når målene.

Vi kan tage det op på et møde og skrive om det. 

  1. Og husk brev til kommunen om at holde et fælles arrangement om, hvordan Stevns får klimaet på dagsordenen.
  2. Kari forbereder ”Forskningens døgn”.
  3. Vi kan evt. tale med Tom om at lave et arrangement om vindturbiner.

Referater

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.