Ågården

Ågården i Varpelev

 

Ejere:

Johanne Christensen og Robert Kosta

Adresse:

Maglehøjvej 27, Varpelev

4652 Hårlev. 

 

Ågården er en gammel slægtsgård udflyttet i 1827, som Johannes oldemor og oldefar Margrethe og Peder Pedersen har ejet. De blev gift i 1867. De første år bestyrede de Ågård for hendes mor, Ane Pedersdatter, hvorefter de overtog gården.

Efter udflytningen blev det lille hus i haven, som nu er hønsehus, brugt som bolig, mens de byggede gården og kunne flytte ind i det nybyggede stuehus.

Det nuværende hønsehus

Johanne købte bygningerne med lidt jord til i 1990erne, så den nu igen er i slægtens eje. Gården ligger lige ud til Tryggevælde ådal. 

Johanne og Robert har gennem mange års ihærdigt arbejde restaureret gården, så den i dag er nænsomt tilbageført til en helt særlig velbevaret og gedigen bondegård fra 1800-tallet.

Stuehuset fremtræder som en helt oprindelig bindingsværkgård fra 1800-tallet med den gamle halvkælder i brug som et køligt spisekammer. En lille udbygning, oprindeligt anvendt som aftægtsbolig, er tilføjet midt på stuehuset. Denne tilbygning er uden bindingsværk. I bryggerset er grukedlen taget ned, mens der igen er kommet et brændekomfur i køkkenet. Det oprindelige gamle langbord fungerer som spise- og opholdsbord i storstuen.

Haven ligner en gammel bondegårdshave med mange frugttræer og en stor flot blodbøg fra 1915.

Energirenoveringer

Bygningerne er renoveret via genbrug af brugte materialer, så de gamle vinduer er bevaret, men er forbedret til koblede vinduer med enkeltglas. Dørene er så vidt muligt bevaret, men en yderdør har måttet erstattes af en ny som en kopi af den gamle.

Al træbeklædning på gavle er fornyet med særligt udvalgt træ, der ligner det oprindelige, og meget af murværket er renoveret med genbrug af de eksisterende sten, eller andre, gamle kridtsten, hvor det har været nødvendigt. En gammel udbygning, som ligger ud til vejen, er nu kun en ruin. Det er herfra, der er hentet sten til udbedring af huller i stalde og stuehus. Som isolering er der mange steder brugt vindpap. I stuehuset er der isoleret med glasuld og gips.

Vedvarende energi

I forbindelse med restaureringen har de etableret vedvarende energiinstallationer, så gården i dag langt hen ad vejen bruger el til opvarmning i form af jordvarme og sol. Den gamle gård er på flere måder et flot eksempel på, hvordan man kan bevare og modernisere bæredygtigt.

Jordvarme: der er for 8 – 10 år siden nedlagt 300 meter slanger i haven til jordvarme. De er lagt 1 m nede i jorden og bliver tjekket hvert år. Det fungerer godt og er hovedkilden til varme.

 Solvarme: På ydervæggen til stuehuset er opsat en solcelleventilator. En pumpe blæser luft der er varmet lidt op ind i stuehuset. I haven er etableret et solfangeranlæg til hjælp til jordvarmen. Det er et vand-til-vand-anlæg, der fører det varme vand rundt via radiatorer og delvis gulvvarme.

Solcelleventilatoren

 

Solfangerpanelet i haven

Som støtte til sol- og jordvarmen er der i stuehuset brændeovn, hvor der fyres med brænde fra grunden, ligesom en ekstra storstue i én af de andre længer også har en bekkasin-brændeovn.

Bekkasin-brændeovnen

Økonomi

Cirka halvdelen af varme og el producerer de selv via vedvarende energi.

Ågården i Varpelev
Maglehøjvej 27
Varpelev Denmark