Kernehusets yderside med store kampesten til modtagelse af solvarme

Lavenergihus i Hellested

 

Meget gennemført lavenergihus der udnytter den passive solenergi

Ejere: 

Sejer Folke og Ingelise Valentin

Adresse:

Broager 3, Hellested
4652 Hårlev
Mobil: 21 46 83 58

Tilgængelighed:

Der er adgang til huset efter aftale

Inspiration til huset

Sejer er selv tømrer/snedker og har siden 80erne drømt om at bygge sit eget hus efter de principper, der dengang var nye og som grundlag havde, at en bolig skal konstrueres, så den i videst muligt omfang bygger på naturens egen energi og udnytter den passive solenergi. Han har studeret det i praksis bl.a. i New Mexico i 80erne, hvor han besøgte boliger, der blev bygget udelukkende af genbrugsmaterialer, og som ikke brugte energikilder udover dem, som byggeriet selv skabte. Som udgangspunkt bygger man huset, så det er orienteret mod syd med store vinduer, så man kan udnytte solens lys, og med små vinduer – om overhovedet nogle – mod nord. Nordsiden skal modtage lys og varme fra sydsiden. Sydfacaden skal bygges vinkelret på vintersolen, så man får et maksimalt tilskud af varme.

De huse, Sejer besøgte, var bygget helt efter hovedprincipperne om, at man ikke skal tilføre husene energi udefra, men nøjes med de passive energi, som huset selv producerer. Huset her i Hellested er dels bygget på ovennævnte principper, dels tillempet de krav han og hans kone stiller til æstetik og komfort: det skal være et smukt hus, som indgår i landsbyens øvrige byggeri, og det skal indeholde moderne komfort fx en behagelig opholdstemperatur.

Huset som det blev

Vinterbillede af solsidens vinterhave

 

Sydsiden

Lad os starte med at se på sydsiden af huset, som langt henad vejen lever op til kriterierne til et passivt energihus: det er en slags drivhus, som er bygget udenpå kernehuset orienteret mod syd og med en ret glasvinkel orienteret i en ret vinkel efter vintersolen (ca. 22 grader). Hele  sydsiden er en glasfacade, og materialerne inden for er tegl, sten, grus, store kampesten – materialer som suger solvarmen til sig om dagen og afgiver det om natten til den meget høje væg indenfor.  Nordsiden er lukket med ganske få og små vinduer og meget lavere til loftet end sydsiden.

Rummet mellem glasfacaden og den høje væg ind mod selve kernehuset fungerer som vinterhave, og den kan bruges hele året uden at man fryser, men temperaturen er bedst forår og efterår. Langs ydervæggen er der gravet 5 stk 150 mm tykke ribberør ned under jorden i 35 meters længde med åbninger op fra gulvet. De forsyner rummet med luft udefra, som erstatter den luft, som suges ind i kernehuset gennem ventilationssystemet til den varmepumpe, som står i et centralt rum. 

De moderne energivinduer udnytter solenergien, så varmen bliver inde i huset. Sammen med de øvrige solakkumulerende materialer betyder det som sagt tidligere, at det store drivhus-rum udnyttes især forår og efterår, hvor varmen kommer om dagen og afgives om natten til kernehuset.

Temperaturmåler til hhv. ude- og indetemperatur

 

Kernehuset

Huset er på 125 m2  og indeholder en stor stue, åbent køkken, badeværelse, soveværelse og et værelse, som benyttes som kontor. Midt i huset er der derudover et rum som indeholder varmesystemet, som består i en luft til vand varmepumpe som producerer det varme brugsvand, og gulvvarme, som huset opvarmes med.

Sydsiden af huset til modtagelse af solvarme

 

Værkstedet

Ca. 20 meter fra huset er der et stort snedkerværksted, som Sejer bruger til sine mange træ-produkter. I et hjørne af værkstedet er den store 500 liter buffer-varmvandstank placeret. Vandet varmes op dels ved solfanger-paneler på taget, dels ved et brændefyr, som slår til, når vandet ikke varmes nok op af solen. Brændefyret bruger udelukkende spildtræ fra værkstedet.

Via en fjernføler hentes den energi som er i buffertanken ind til opvarmning i kernehuset, varmepumpen i kernehuset tilføres varmt vand. Først når det varme vand i buffertanken er brugt, slår varmepumpen til, som jo bruger elektricitet fra nettet udefra.

Der bruges ca. 5000 kw om året i alt til el og varme. Det er ca. 1/4 af det almindelige forbrug.

 

Lavenergihus i Hellested
Broager 3
4652 Hårlev Stevns Denmark