Hvordan løser vi energiudfordringer i Danmark

Vingerne snurrer rundt på vindmøllerne og producerer strøm. En anden dag er der helt stille. Danmark er i fuld gang med den grønne omstilling, der går ud på at nedbringe udledning af drivhusgasser ved at bruge vedvarende energikilder i stedet for fossile brændstoffer i energiforsyningen. Vind og sol står højt Read more…